Sturlahuset bhg

, ,

Spiralen i Drammen hadde behov for oppgradering, og det ble besluttet å stenge tunellen ved nyttårskifte 2019. Spiralen (tunellen) er eneste ankomst med bil til Klokkargaarden naturbarnehage, og dermed var det behov for å relokalisere barnehagen mens arbeidene i tunellen pågikk. Dette resulterte i 10 stk moduler fra Expandia Moduler som skulle huse småbarnsavdelingen i den midler- tidige perioden. Storbarnsavdeligen ble ...

Les mer

Kroka barnehage

, ,

I modum kommune opparbeides det flere nye store boligfelt, og tilflytningen til bygden er stor. Kroka barnehage sto ferdig i 2010, men allerede i 2016 var det behov for å utøke arealet på grunn av tilflytningen. Her ble det levert 5 moduler som skulle huse småbarnsavdelingen. Småbarnsavdelingen ble på denne måten bedre skjermet for støy og forstyrrelser. Barna har ro til ...

Les mer

Vibehaugen barnehage

, ,

I 2011 var det mangel på barnehageplasser i kongsberg, moduler fra Expandia ble løsningen

Les mer