Eikenga Brannstasjon

, ,

Hovedbrannstasjonen i Oslo skal rives, og ny skal bygges opp fra bunnen. I den anledning var det behov for en midlertidig brannstasjon i noen år. Vi har en hel del utaderte brannstasjoner i Norge, og ser at flere og flere har behov for midlertidige lokaler i perioden hovedbrannstasjonen renoveres. I den midlertidige brannstasjonen er "brannmenn mot kreft" vel så viktig ...

Les mer

Manifestsenteret

, ,

Manifestsenteret fikk i 2018 innvilget flere nye plasser til rus og psykiatri (ROP) pasienter. ROP pasienter med alvorlige ruslidelser har ofte samtidig psykisk sykdom, og pasienter med psykisk sykdom har mye hyppigere ruslidelse enn gjennomsnittet i befolkningen. Denne pasientgruppen mangler tilbud, og blir ofte avvist i psykiatrien, derfor er det fantastisk at Manifestsenteret klarte å få innvilget hele 17 nye ...

Les mer

Eldrehjem

, ,

I 2007 oppstod det mangel på sykehjemsplasser for eldre i Växjö kommune, og det ble vedtatt å bygge modulboliger som skulle drives av en privat aktør. Samtidig startet byggingen av permanente eldreboliger ved siden av disse. 96 Expandia-moduler av typen B2000 ble brukt til å bygge 34 leiligheter i to etasjer med store fellesområder og separat personaldel. Modulene ble først leid ...

Les mer