Expandia Hovedkontor

, ,

Vi har i lang tid vært på utkikk etter den perfekte tomt for samlokalisering av kontor og lagerfasiliteter. Omsider dukket pærlen opp på det nye næringsområdet på Fiskum i Darbu. Vi var trangbodde en god stund både på våre kontorlokaler i krokstadelva, samt på vårt lager på Heistadmoen i Kongsberg. 20 av våre K2000 moduler samt en tomt på minimum ...

Les mer

Best Frisør

, ,

I regi av oppbyggingen av den nye ”fjordbyen” var det behov for å relokalisere et helt sentrum til en midlertidig plassering. Best Frisør var en av leietakerne som skulle flytte over til den midlertidige løsningen, men oppbyggingen fant/finner sted. For Best Frisør var det viktig at de fikk sette sitt preg på lokalene de skulle inn i, med romslige koronavennlige lokaler ...

Les mer

Smak av Italia

, ,

Når hele Slemmestad sentrum måtte relokaliseres for å lage rom for en ny flott kystby, måtte nisjebutikken «Smak av Italia» enten avvikle sin posisjon i Slemmestad, eller bli med på et midlertidig eventyr. Med en veletablert kundebase i området, og kontinuerlig høy etterspørsel etter varene deres, var ikke valget om å bli med på dette eventyret vanskelig å ta. For å ...

Les mer

Asker innbyggertorg

, ,

Nye Slemmestad sentrum er under oppføring. For å sikre at handel, servering og uteliv skal kunne foregå som normalt mens byggingen av nye Slemmestad sentrum pågår, er det bygget et nytt og midlertidig sentrum, ved bruk av moduler fra Expandia. Slemmestad er valgt som innbyggertorg i Asker kommune, og det midlertidige innbyggertorget har selvfølgelig også fått plass i Paviljongen. Her finner ...

Les mer

Café Plenum

, ,

Nye Slemmestad sentrum er under oppføring, og har intensjoner om å videreutvikle Slemmestad sentrum til å bli et levende bysentrum med varme og puls. Her er det alltid kort vei til et bad, en gåtur langs vannet, å fiske – og å bli med Skjæltorsdag. Alt dette bare en båttur unna Oslo sentrum. For å sikre at handel, servering og uteliv ...

Les mer

Galleri Kalk

, ,

I vannkanten ved Oslofjorden og bare en båttur fra Oslo sentrum skal det skapes en levende kystby. Dette fordrer at det utføres en hel del riving, før oppbygging av den nye kystbyen kan finne sted.   For å sikre at handel, servering og uteliv skal kunne foregå som normalt mens byggingen pågår, er det bygget et nytt og midlertidig sentrum, ved bruk ...

Les mer

Eikenga Brannstasjon

, ,

Hovedbrannstasjonen i Oslo skal rives, og ny skal bygges opp fra bunnen. I den anledning var det behov for en midlertidig brannstasjon i noen år. Vi har en hel del utaderte brannstasjoner i Norge, og ser at flere og flere har behov for midlertidige lokaler i perioden hovedbrannstasjonen renoveres. I den midlertidige brannstasjonen er "brannmenn mot kreft" vel så viktig ...

Les mer

Norfresh Trading AS

, ,

Norfresh leide sine kontorfasiliteter av OBOS, som igjen planla å rive bygget Norfresh var lokalisert i slik at de kunne bygge opp nye forretningsbygg på stedet. I den anledning var Norfresh i behov for en midlertidig løsning, i direkte tilknytning til sitt allerede eksisterende lager, som ikke var på ”riveagendaen” i første omgang. Løsningen ble en paviljong bestående av 16 ...

Les mer

Manifestsenteret

, ,

Manifestsenteret fikk i 2018 innvilget flere nye plasser til rus og psykiatri (ROP) pasienter. ROP pasienter med alvorlige ruslidelser har ofte samtidig psykisk sykdom, og pasienter med psykisk sykdom har mye hyppigere ruslidelse enn gjennomsnittet i befolkningen. Denne pasientgruppen mangler tilbud, og blir ofte avvist i psykiatrien, derfor er det fantastisk at Manifestsenteret klarte å få innvilget hele 17 nye ...

Les mer

Östra sjukhuset, Göteborg

, ,

Östra sjukhuset i Göteborg leier for tiden to midlertidige bygg fra Expandia. Kirurgisk mottak har drevet full virksomhet i Expandias moduler siden 2014, med utvidelser våren 2017. Høsten 2018 utvides lokalene til fødeavdelingen med en ny paviljong. Sykehusmiljøer har veldig høye krav til både sterilt miljø, enkel tilgjengelighet og alarm- og tilkallingssystem, som i dette tilfellet integreres med eksisterende systemer. Til Östra ...

Les mer

Landskrona Energi

, ,

Landskrona Energi hadde dårlig plass i lokalene sine. Medarbeidere som jobber med utbygging av bynettet, hadde behov for å sitte samlet og ha flere fellesområder til møter og prosjektering. 33 av Expandias moderne K2000-moduler danner nå et u-formet ettplansbygg på 950 kvm. Her er det kontorplasser til drøyt 30 personer, inkludert konferanserom, fellesarealer, tekniske rom og andre oppbevaringsområder.

Les mer

Brenntag kontorbygg

, ,

På grunn av en stor utvidelse av personalgruppen fikk Brenntag stort behov for flere kontorer, møterom og spiserom. I samarbeid med Expandia kom man frem til en løsning som oppfylte alle bedriftens ønsker. Kontorbygget til Brenntag består av 40 K2000-moduler, som tilsvarer 1200 m2.  Kontoret ble bygd som to paviljonger på to etasjer hver, med en sammenkobling mellom de to bygningene. ...

Les mer

Alfa Laval kontor

, ,

Hos Alfa Laval i Ronneby danner 24 nyproduserte K2000-moduler et toetasjes bygg. Her er det stort kjøkken med godt med spiseplasser, åpne kontorlandskaper samt noen mindre kontorer og konferanserom.

Les mer

Akademiska Hus

, ,

I Frescati Hage på Norra Djurgården i Stockholm har Akademiska Hus kontorlokaler og undervisningsbygg. En paviljong fra Expandia leies midlertidig for å gi plass til 20 kontorplasser og tre store forelesningssaler. 26 kontormoduler av modultypen K2000, totalt 730 kvm, danner et bygg på to etasjer med saltak og hvitt trepanel som fint smelter inn på det gamle universitetsområdet.

Les mer