Wilds Minne skole

, ,

Wilds Minne hadde allerede sprengt kapasitet i 2019, og med den store boligutbyggingen som foregår på Lund er det forventet enda flere elever i årene fremover. Etter planen skal skolen kunne ta imot 70% flere elever når den nye skolen står ferdig. Den eksisterende skolen måtte rives og bygges opp på nytt for å kunne utnytte tomtearealet maksimalt. I nybygg entreprisen ...

Les mer

Ormåsen skole

, ,

Ormåsen har lenge vært, og er fortsatt, et sted med stor boligutbygging. Flere innbyggere betyr også at elevtallet vokser, og skolen hadde ikke lenger plass til alle kull fra høsten 2022. I midten av mai 2022 kom forespørselen på tre klasserom med tilstøtende grupperom, samt base for skolefritidsordningen. Flere elever betyr også flere ansatte i tiden som kommer, dermed måtte eksisterende ...

Les mer

Fredrik II VGS

, ,

Sommeren 2015 var Fredrik ll VGS på utkikk etter midlertidige lokaler som kunne tilrettelegges til deres «Forsterket avdeling». Denne avdelingen tilbyr et helhetlig og særskilt tilrettelagt opplæringstilbud til elever med sammensatte lærevansker og ulike funksjonsnedsettelser. Expandia leverte 22 tilpassede skolemoduler til dette formål. Modulene er tilrettelagt for varierte undervisningsmetoder og praktisk arbeid.

Les mer

Aronsløkka barneskole

, ,

Aronsløkka skole måtte utvides for å møte økende elevtall allerede fra skolestart 2014. Det var behov for å etablere en ny base for 3. trinn (3 klasser) og SFO- base med kjøkken. Løsningen skulle etableres på tomten til den allerede eksisterende skolen, inn mot skolegården. I forespørselen fra kunden var det ønskelig at lokalene skulle stå i 2 år, men med ...

Les mer

Seiersten skole

, ,

På grunn av økende elevtall på Seiersten skole i Frogn kommune, ble det besluttet å sette opp en midlertidig paviljong for å løse det akutte behovet. En enkel og kostnadseffektiv måte å få plass til flere elever raskt, uten store investeringer og til en fast månedspris. I dag danner 8 standard moduler, av typen S2000, 2 klasserom med tilhørende grupperom, ved ...

Les mer

Viken skole

, ,

Viken i Höganäs kommune vokser, og den gamle Viken skole trengte både oppussing og utbygging for å få plass til flere elever. Dermed valgte man å bygge en stor midlertidig skole med Expandia-moduler og flytte hele virksomheten dit mens den gamle skolen ble bygd om. Den nye Viken skole består av 66 moduler (1848 kvm) i to plan som gir ...

Les mer

Vestsiden ungdomsskole

, ,

Vestsiden ungdomsskole på Kongsberg var veldig gammel og nedslitt, og det ble besluttet å rive den gamle skolen og bygge opp en ny på samme sted i løpet av to år. Med en kombinasjon av Expandias S2000-skolemoduler og K2000-kontormoduler er det bygd opp en evakueringsskole på 2270 kvm til bruk i den 23 måneder lange byggeperioden. Skolen ligger ved Kongsberghallen ...

Les mer

Solberga skole

, ,

To mursteinsrøde skolepaviljonger står i skolegården på Solberga skole. Den gamle bygningen var blitt for liten og trengte dessuten oppussing. Som rammeavtaleleverandør for Skolfastigheter i Stockholm AB fikk Expandia i oppdrag å levere 8 klasserom med tilhørende grupperom. Ved å plassere to paviljonger i to etasjer rett ved siden av hverandre sparte vi tomteareal, som er viktig fordi skolegården har ...

Les mer

Rebbelberga skole

, ,

Det er mangel på skolelokaler i Ängelholm kommune. Fordi behovene har variert over tid, har man valgt å løse plassmangelen på en smart måte ved å bygge paviljonger i etapper med Expandias midlertidige skolemoduler. En enkel og kostnadseffektiv måte å få plass til flere elever raskt på, uten store investeringer og til en fast månedspris. I dag danner 61 moduler ...

Les mer

Nanny Palmqvist skole, Helsingborg

, ,

Skolekretsen rundt Nanny Palmqvist skole i Helsingborg fikk en kraftig økning i elevantallet, både i barnehagen og skolen, og det ble raskt oppført et helt nytt paviljongbygg i nærheten av Filbornaskolans gymnasium med Expandias ferdige skolemoduler. Her er det to parallellklasser på trinn 1–4 og 4 barnehageavdelinger. I tillegg er det plass til personalrom, administrasjon og helsesøster. Totalt 57 moduler av ...

Les mer

Hultsberg skole

, ,

Hultsberg skole i Karlstad er en av Expandias største modulskoler med et totalt areal på 3242 kvm. Skolen ble bygd i flere etapper i løpet av 2016/2017 og er en grunnskole og barnehage som består av 86+26 moduler av typen S2000 på ett plan med tilberedningskjøkken i barnehagedelen. Skolen ble bygd opp som en evakueringsskole som skulle stå i 26 ...

Les mer

Herräng skole

, ,

Kunden stod overfor to utfordringer: den første var de store elevkullene i bydelen og mangel på plass i skolen, og den andre var at skolen var nedslitt og trengte oppussing. Derfor var det nødvendig å finne alternative lokaler i byggeperioden. Expandias S2000-moduler løste problemet. 42 moduler på totalt 1210 m2 danner to paviljonger i to etasjer. Modulene er utstyrt med ...

Les mer