Hokksund Barneskole

, ,

Hokksund barneskole i Øvre Eiker kommune hadde stort behov for nye midlertidige lokaler av høyeste kvalitet. Det ble levert et modulbygg over 3 etasjer, for å bevare skolegårdens lekeareal. Bygget huser 7 klasser, samt SFO i svært moderne lokaler hvor det er stort lysinnslipp fra vinduer som går fra gulv til tak. Vinduene og byggets fasade er det som karakteriserer utseendet ...

Les mer

Fredrik II VGS

, ,

Sommeren 2015 var Fredrik ll VGS på utkikk etter midlertidige lokaler som kunne tilrettelegges til deres «Forsterket avdeling». Denne avdelingen tilbyr et helhetlig og særskilt tilrettelagt opplæringstilbud til elever med sammensatte lærevansker og ulike funksjonsnedsettelser. Expandia leverte 22 tilpassede skolemoduler til dette formål. Modulene er tilrettelagt for varierte undervisningsmetoder og praktisk arbeid.

Les mer

Aronsløkka barneskole

, ,

Aronsløkka skole måtte utvides for å møte økende elevtall allerede fra skolestart 2014. Det var behov for å etablere en ny base for 3. trinn (3 klasser) og SFO- base med kjøkken. Løsningen skulle etableres på tomten til den allerede eksisterende skolen, inn mot skolegården. I forespørselen fra kunden var det ønskelig at lokalene skulle stå i 2 år, men med ...

Les mer