TEKNISK BESKRIVELSE S2000

, ,
careofhaus

MODULMÅL
Modulyttermål BxLxH: 3,0 x 9,6 x 3,3 m
Innvendig takhøyde: 2,7 m

BUNNBJELKELAG
Linoleumsbelegg i klasserom, grupperom m fl. Vinylbelegg i garderobe og toaletter.
Gulvsponplate, tverrgående bjelker, mineralull, oljeherdet plate.

TAKBJELKELAG
Armert PVC-takduk, hellimt. Sponplate, luftespalte 20-70 mm, vindbeskyttelse, tverrgående bjelker.

VINDUSYTTERVEGG
"Wafertex" med trepanelpregning. Splittpanel, trefiberplate. Stående reile, mineralull, plastfolie, gipsplate.

INNERVEGG MOT GARDEROBE OG GRUPPEROM (bærende)
Gipsplate, stående reile, mineralull, gipsplate.

FASTE INNERVEGGER
Gipsplate, stående søyle, mineralull, gipsplate.

SYSTEM INNERVEGGER
Ferdigbehandlet gipsplate med malt glassfibertapet. Stående søyle, mineralull. Ferdigbehandlet gipsplate med malt glassfibertapet.

DØRER OG VINDUER
Ytterdør i aluminium med 2 energiglassruter. Vinduer faste el. åpningsbare innadgående med dreiekippbeslag.
Skole: Innerdører mellom klasserom og garderobe, klasserom og grupperom samt mellom klasserom.
Barnehage: Innerdører mellom allrom og garderobe, allrom og lekerom samt mellom avdelinger.

TAKRENNER
Felles langsgående takrenner og 1 stk nedløp pr fasadeside.

INNVENDIGE FLATER
Veggflater med hvitmalt glassfibertapet. Hvitmalte takplater. Gulvbelegg med marmorert mønster, linoleum i klasserom/allrom, vinylbelegg i garderobe og våtrom med opphøyet sokkel.

VENTILASJON
Ventilasjon via enhetsaggregat, dimensjonert for 30 personer plassert i klasserom/allrom. Aggregatet har innbygde filter for til- og fraluft samt varmegjenvinner. Øvrige rom har kanalisert til- og fraluft.

OPPVARMING
Oppvarming skjer med jordede varmeovner som reguleres via innbygd elektronisk termostat. Beskyttelsesgitter foran varmeovnene.
Barnehage: I tillegg gulvvarme i større del av allrom og lekerom.

SOLSKJERMING
Samtlige rom er utstyrt med innvendige persienner.

BELYSNING
Allmennbelysning dimensjonert for 500 lux med begrenset opplys. Vanlig lysrørsarmatur, alternativt lyspærer, på toalett og vaskerom. Utendørsbelysning over inngangsdør tennes enten via strømbryter og/eller skumringsrelé.

AKUSTIKK
Takplater i klasserom/allrom og grupperom med lydabsorberende faktor bedre enn 0,6 alfa P.

EL-INSTALLATSJON
Hver skole-/barnehageenhet kobles til elektrisk anlegg via el-kabel dimensjonert for 32 Amp.

GRUNNLEGGING / SOKKELINNKLEDNING

Grunnlegging består av 4 stk langsgående bærebjelker av tre i henholt til objektspesifikk grunnlagstegning. Mellom modul og bakke kles den ventilerte grunnen med splittpanel.