Teknisk beskrivelse S3000

, ,
careofhaus

MODULMÅTT

Modulyttermål;
BxLxH= 3,0 x 9,6 x 3,475 m.

Innvendig takhøyde 2,7m.

VENTILASJON

Ventilasjon via enhetsaggregat, dimensjonert for minimum 30 personer. Plassert i Entré/Korridor. Aggregatet har innebygde filter for til- og fraluft samt varmegjenvinner. Øvrige rom har kanalisert til- og fraluft.

OPPVARMING

Oppvarming skjer med jordede varmeovner som reguleres via innebygd elektronisk termostat.

I barnehager er også gulvvarme i store deler av allrom, lekerom og entré.

SOLSKJERMING

Samtlige rom er utstyrt med persienner.

BELYSNING

Allmennbelysning dimensjonert for 500 lux via led-armaturer montert mot undertak. Dimbar belysning på klasseroms-/allromsside. Fast belysning med bevegelsessensor entré-/korridor.

I WC og bøttekott led-armatur.

Utendørsbelysning i led over entrédør tennes enten via strømbryter og/eller skumringsrelé.

AKUSTIKK

Takplater i klasserom og grupperom er av fabrikat Knauf Danoline typ Tectopanel Tangent med lydabsorbasjonsfaktor bedre enn 0,6 alfa P i henhold til Gyproc AB.

Hvert klasserom er utstyrt med en lydabsorberende oppslagstavle av typen Lintex EDGE WALL.
Korridorene har trinnlyddempende gulvbelegg.

EL-INSTALLASJON

Hver skoleenhet kobles til elektrisk anlegg via el-kabel dimensjonert for 32 Amp belastning.

Det kreves 400V strøm inn til paviljongen. Modulene er innbyrdes sammenkoblet i modulskjøtene med kobling skjult bak demonterbare panel på bæreveggen.

Barnehage bør ha en hovedsikring på 32 Amp.

GRUNNLEGGING /

SOKKELINNKLEDNING

Grunnleggingen består av 4 stk langsgående bærebjelker av tre i henhold til objektspesifikk fundamentering. Mellom modul og bakke kles den ventilerte grunnen med splittpanel.


GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

God jul og godt nytt år! Med noen dager igjen av 2020 ønsker vi å benytte ...

Les mer

Expandia Moduler AS - 10 år!

I mars 2010 ble Expandia Moduler AS til virkelighet. Det hele startet med en ambisiøs ...

Les mer

Expandia leverer som planlagt!

Expandia er, i likhet med resten av landet, opptatt av å bidra i den nasjonale ...

Les mer

Markering av miljøfyrtårn sertifisering 🍾

Tidligere i år ble Expandia Miljøfyrtårn Sertifisert som bedrift 9323 i Norge. Onsdag 27 november ble ...

Les mer

Expandia + Miljøfyrtårn = 🍀

Miljøfyrtårn er et sertifikat for bedrifter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Vi ...

Les mer