Teknisk beskrivelse S3000

, ,
careofhaus

MODULMÅTT

Modulyttermål;
BxLxH= 3,0 x 9,6 x 3,475 m.

Innvendig takhøyde 2,7m.

VENTILASJON

Ventilasjon via enhetsaggregat, dimensjonert for minimum 30 personer. Plassert i Entré/Korridor. Aggregatet har innebygde filter for til- og fraluft samt varmegjenvinner. Øvrige rom har kanalisert til- og fraluft.

OPPVARMING

Oppvarming skjer med jordede varmeovner som reguleres via innebygd elektronisk termostat.

I barnehager er også gulvvarme i store deler av allrom, lekerom og entré.

SOLSKJERMING

Samtlige rom er utstyrt med persienner.

BELYSNING

Allmennbelysning dimensjonert for 500 lux via led-armaturer montert mot undertak. Dimbar belysning på klasseroms-/allromsside. Fast belysning med bevegelsessensor entré-/korridor.

I WC og bøttekott led-armatur.

Utendørsbelysning i led over entrédør tennes enten via strømbryter og/eller skumringsrelé.

AKUSTIKK

Takplater i klasserom og grupperom er av fabrikat Knauf Danoline typ Tectopanel Tangent med lydabsorbasjonsfaktor bedre enn 0,6 alfa P i henhold til Gyproc AB.

Hvert klasserom er utstyrt med en lydabsorberende oppslagstavle av typen Lintex EDGE WALL.
Korridorene har trinnlyddempende gulvbelegg.

EL-INSTALLASJON

Hver skoleenhet kobles til elektrisk anlegg via el-kabel dimensjonert for 32 Amp belastning.

Det kreves 400V strøm inn til paviljongen. Modulene er innbyrdes sammenkoblet i modulskjøtene med kobling skjult bak demonterbare panel på bæreveggen.

Barnehage bør ha en hovedsikring på 32 Amp.

GRUNNLEGGING /

SOKKELINNKLEDNING

Grunnleggingen består av 4 stk langsgående bærebjelker av tre i henhold til objektspesifikk fundamentering. Mellom modul og bakke kles den ventilerte grunnen med splittpanel.


Expandia + Miljøfyrtårn = 🍀

Miljøfyrtårn er et sertifikat for bedrifter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Vi ...

Les mer

Expandia - 30 år i dag!

15 mars 1989 ble Expandia Moduler AB registrert hos Bolagsverket og vi begynte å leie ...

Les mer

Miljø og Teknikk 2019 B01:17

Messen Miljø & Teknikk 2019 arrangeres 5.-7. mars hos Norges Varemesse, Lillestrøm. Messen er trolig ...

Les mer

Din trygghet er viktig for oss

Det nye personvernregelverket, GDPR, innebærer at alle personer i Europa har nye rettigheter, som vi ...

Les mer

Nå erobrer vi Finland!

De siste årene har vi fulgt med på det finske markedet. Ved en ekspansjon handler ...

Les mer