Teknisk beskrivelse S3000

, ,
careofhaus

MODULMÅTT

Modulyttermål;
BxLxH= 3,0 x 9,6 x 3,475 m.

Innvendig takhøyde 2,7m.

VENTILASJON

Ventilasjon via enhetsaggregat, dimensjonert for minimum 30 personer. Plassert i Entré/Korridor. Aggregatet har innebygde filter for til- og fraluft samt varmegjenvinner. Øvrige rom har kanalisert til- og fraluft.

OPPVARMING

Oppvarming skjer med jordede varmeovner som reguleres via innebygd elektronisk termostat.

I barnehager er også gulvvarme i store deler av allrom, lekerom og entré.

SOLSKJERMING

Samtlige rom er utstyrt med persienner.

BELYSNING

Allmennbelysning dimensjonert for 500 lux via led-armaturer montert mot undertak. Dimbar belysning på klasseroms-/allromsside. Fast belysning med bevegelsessensor entré-/korridor.

I WC og bøttekott led-armatur.

Utendørsbelysning i led over entrédør tennes enten via strømbryter og/eller skumringsrelé.

AKUSTIKK

Takplater i klasserom og grupperom er av fabrikat Knauf Danoline typ Tectopanel Tangent med lydabsorbasjonsfaktor bedre enn 0,6 alfa P i henhold til Gyproc AB.

Hvert klasserom er utstyrt med en lydabsorberende oppslagstavle av typen Lintex EDGE WALL.
Korridorene har trinnlyddempende gulvbelegg.

EL-INSTALLASJON

Hver skoleenhet kobles til elektrisk anlegg via el-kabel dimensjonert for 32 Amp belastning.

Det kreves 400V strøm inn til paviljongen. Modulene er innbyrdes sammenkoblet i modulskjøtene med kobling skjult bak demonterbare panel på bæreveggen.

Barnehage bør ha en hovedsikring på 32 Amp.

GRUNNLEGGING /

SOKKELINNKLEDNING

Grunnleggingen består av 4 stk langsgående bærebjelker av tre i henhold til objektspesifikk fundamentering. Mellom modul og bakke kles den ventilerte grunnen med splittpanel.