UTSTYRSLISTE K10

, ,
careofhaus

Invändigt:

  • Ventilasjonsaggregat med komfortkjøling
  • Utvendig solscreen som reguleres fra innsiden
  • Veggmontert elstav med 6 stk eluttak samt plass for tele/data i alle kontor
  • Lysrørsarmaturer med opplys
  • Trinnlyddempende belegg i korridor
  • Glasspartier i korridorvegger

Utvändigt:

  • Trident EU2000 trapp med rekkverk
  • HC rampe 6 m, Trident EU2000 med rekkverk
  • Utelampe ved hovedinngang

Samtliga rum är försedda med utvändig solavskärmning, s k screen som regleras från rummet