Jobbe hos oss

Expandia ønsker å være bransjens beste arbeidsplass!

Personalet er en viktig ressurs for et firma. Derfor arbeider Expandia for et åpent arbeidsklima med korte beslutningsveier, der medarbeidernes engasjement og kompetanse kommer til sin rett.

 

Vi arbeider med tydelig definerte mål for utvikling av både virksomheten og medarbeiderne.

 

Expandia tilbyr som mange andre firmaer, en del fordeler for de ansatte. Noen eksempler er helsekontroll, frisklivsbidrag og mulighet til å delta i ulike aktiviteter.

Nå søker vi etter en prosjektleder. Les mer om stillingene her.