Brenntag kontorbygg

, ,

På grunn av en stor utvidelse av personalgruppen fikk Brenntag stort behov for flere kontorer, møterom og spiserom. I samarbeid med Expandia kom man frem til en løsning som oppfylte alle bedriftens ønsker. Kontorbygget til Brenntag består av 40 K2000-moduler, som tilsvarer 1200 m2.  Kontoret ble bygd som to paviljonger på to etasjer hver, med en sammenkobling mellom de to bygningene. ...

Les mer

Alfa Laval kontor

, ,

Hos Alfa Laval i Ronneby danner 24 nyproduserte K2000-moduler et toetasjes bygg. Her er det stort kjøkken med godt med spiseplasser, åpne kontorlandskaper samt noen mindre kontorer og konferanserom.

Les mer

Akademiska Hus

, ,

I Frescati Hage på Norra Djurgården i Stockholm har Akademiska Hus kontorlokaler og undervisningsbygg. En paviljong fra Expandia leies midlertidig for å gi plass til 20 kontorplasser og tre store forelesningssaler. 26 kontormoduler av modultypen K2000, totalt 730 kvm, danner et bygg på to etasjer med saltak og hvitt trepanel som fint smelter inn på det gamle universitetsområdet.

Les mer