Eikenga Brannstasjon

, ,

Hovedbrannstasjonen i Oslo skal rives, og ny skal bygges opp fra bunnen. I den anledning var det behov for en midlertidig brannstasjon i noen år. Vi har en hel del utaderte brannstasjoner i Norge, og ser at flere og flere har behov for midlertidige lokaler i perioden hovedbrannstasjonen renoveres. I den midlertidige brannstasjonen er "brannmenn mot kreft" vel så viktig ...

Les mer

Norfresh Trading AS

, ,

Norfresh leide sine kontorfasiliteter av OBOS, som igjen planla å rive bygget Norfresh var lokalisert i slik at de kunne bygge opp nye forretningsbygg på stedet. I den anledning var Norfresh i behov for en midlertidig løsning, i direkte tilknytning til sitt allerede eksisterende lager, som ikke var på ”riveagendaen” i første omgang. Løsningen ble en paviljong bestående av 16 ...

Les mer

Manifestsenteret

, ,

Manifestsenteret fikk i 2018 innvilget flere nye plasser til rus og psykiatri (ROP) pasienter. ROP pasienter med alvorlige ruslidelser har ofte samtidig psykisk sykdom, og pasienter med psykisk sykdom har mye hyppigere ruslidelse enn gjennomsnittet i befolkningen. Denne pasientgruppen mangler tilbud, og blir ofte avvist i psykiatrien, derfor er det fantastisk at Manifestsenteret klarte å få innvilget hele 17 nye ...

Les mer