Velger Expandia når skoler skal vedlikeholdes

Marte Smith

Norske skoler har et stort etterslep på vedlikehold. Mange kommuner velger skolemoduler fra Expandia som midlertidige bygg mens eksisterende skoler vedlikeholdes.

Spesialister på skolebygg

Med over 35 års erfaring med å levere midlertidige skolebygg gjennom et modulsystem, har vi i Expandia blitt spesialister på midlertidige skolebygg. Faktisk er dette det største av alle segmentene som vi leverer moduler til.

– Bare i løpet av de siste fem årene har vi hatt ca. 50.000 kvadratmeter med moduler rundt i hele landet som midlertidige skolebygg. At kommunene trenger midlertidige modulbygg er enten på grunn av plassutfordringer, eller vedlikehold og utbedringer på eksisterende skoler, sier Fredrik Björling, salgssjef hos Expandia Norge.

Fredrik Björling

Fredrik Björling, salgssjef hos Expandia Norge.

Stort behov

Den siste tiden har det vært fokus på dårlig vedlikehold på mange norske skoler i media. Foreldreutvalget og Barneombudet har gått sammen for å be kommunene ordne opp i skoler som for eksempel har falleferdige bygg, dårlig inneklima eller mugg i veggene.

Utgangspunktet for at Foreldreutvalget og Barneombudet tar tak i dette nå, er en tilstandsrapport Multiconsult har laget på skolebygg.

Her har de kartlagt data for ca. 9,3 millioner kvadratmeter skolebygg i perioden 2007-2022. 6 % av denne bygningsmassen er i så dårlig forfatning at hele arealet klassifiseres som TG 3, noe som vil si at det er stort behov for omfattende utbedringer og utskiftninger.

31 % avrundes til TG 2. Dette vil si at omtrent 3,5 millioner kvadratmeter har store oppgraderingsbehov på kort (innen 5 år) og mellomlang (innen 10 år) sikt.

Modulbygg tilpasset skoler

Expandia har egne moduler som er spesialtilpasset til bruk for skoler. Størrelse og innhold tilpasses etter behovet som den enkelte kommune har behov for til den aktuelle skolen.

– Noen trenger skolekjøkken til mat og helse-timer, andre trenger lokaler til SFO. Noen trenger kanskje bare ett eller to klasserom. Våre skolemoduler kan tilpasses til mange ulike behov, og de er selvsagt alltid i henhold til de gjeldende krav og retningslinjer fra myndighetene. Man kan ikke ta noen snarveier når det gjelder byggemelding og krav selv om det er snakk om midlertidige bygg, sier Fredrik.

Konseptet med våre moduler er sirkulært. Når de er ferdige ett sted, transporteres de tilbake til lageret hvor de pusses opp og klargjøres for å settes ut til neste sted.

– Ettersom vi har moduler som allerede er spesialtilpasset til skoler, er det en rask og enkel byggeprosess med å få disse på plass. Da kommer de ferdig med whiteboard, toaletter og annet som det er behov for, sier Fredrik.

Hokksund barneskole i Øvre Eiker. Skolen ble montert og ferdigstilt på kun 4 uker

Ingen vedlikehold

Når du leier moduler av oss, er det vi som er byggeier. Det vil si at du ikke trenger å tenke på vedlikehold av modulene når de er i bruk. Dersom noe er feil, er det rask respons for å få ordnet dette.

– Det eneste du trenger å tenke på er den daglige driften. Når modulene er på plass, kan du bare flytte inn og ta bygget i bruk, sier han.