Redegjørelse etter åpenhetsloven

Målet med den norske åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022, er at norske bedrifter skal arbeide for gode arbeidsforhold og overholdelse av menneskerettighetene i sine leverandørkjeder. Alle virksomheter som omfattes av loven, er pålagt å gjennomføre nøye vurderinger og årlig rapportere om disse.


Avser perioden 1 juli 2022 – 31 desember 2022


Spør etter informasjon

For å be om informasjon om menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter eller Expandia Norges negative konsekvenser eller fremtredende risikoer, vennligst kontakt: apenhetsloven@expandia.no

For å ta opp bekymringer eller rapportere hendelser, vennligst rapporter gjennom vår eksterne tjeneste for varsling, som du kan finne her: https://expandia.se/visselblasarfunktion/

Kontaktperson

Silje Hopperstad
Økonomimedarbeider

apenhetsloven@expandia.no