• En firkantet idé som er helt sirkulær

    For oss er det viktig at våre lokaler er så bærekraftige som mulig. Her kan du lese mer om vår sirkulære modell og vårt miljøarbeid.

Alle påvirkes vi av uforutsette endringer. Endringer som er umulige å planlegge for. Dette var hovedutfordringen som førte til at Expandia ble til. Vi tilbyr midlertidige lokaler slik at virksomheter av ulike slag skal kunne håndtere det uventede. Men vi vil også at det skal være mulig å gjøre dette på en bærekraftig måte. Det er der vårt sirkulære modulsystem kommer inn. I mer en 30 år har vi utviklet et system der våre moduler går rundt i fire faser: produksjon/renovering, montering drift og demontering. Alt sirkulerer, og ingenting blir produsert unødvendig. Det handler om gjenbruk. Alle deler av systemet blir forbedret og foredlet år etter år, og vi dette er bidragsytende til at vi har blitt en av Nordens ledende leverandør av midlertidige lokaler.

Produsert i Sverige

Vi har valgt å produsere alle våre moduler i Sverige for å kunne sikkerhetsstille kvalitetskrav og minimere lange transporter

Alt går rundt

I vårt modulsystem går alt rundt. Når en kunde ikke har behov for sine lokaler lenger, demonteres de for å siden kunne anvendes av noen andre.

expandia NKI

Fornøyde kunder

At våre kunder er fornøyde er noe av det vi drives aller mest av. Vår NKI er i 2021 83% og hele 98% av våre kunder ville anbefale oss til andre.

Leverer til hele landet

En stor andel av Norges kommuner anvender våre moduler til skoler, barnehager og kontorer rundt om i landet.

52% gjenvunnet materiale

Vi arbeider aktivt med å øke andelen gjenvunnet materiale i alle deler av vår virksomhet. For forbruksvarer ligger andelen på 52%

Strøm fra solen

Våre moduler kan man få med solcellepaneler på taket, og om de produserer mer strøm enn de bruker leveres den tilbake til strømselskapet

Miljørapport

Vårt miljøarbeid er viktig for oss og vi jobber kontinuerlig på å forbedre oss på dette området. Her kan du lese vår miljørapport hvor du kan se mer om arbeidet vi gjør

FOR ET SAMFUNN SOM TAKLER OPP- OG NEDGANGER

Med vårt modulsystem vil vi skape verdi for hele samfunnet. Vi vil at skoler, barnehager, omsorgsboliger og firmaer skal få tilgang til de lokalene de har behov for, også når det oppstår uforutsette situasjoner. Når det blir flere barn eller elever enn ventet vil vi at også de skal få tilgang til moderne og trygge barnehage og skolelokaler. Når helsevesenet har økt behov vil vi at de skal få de ressurser de behøver, kjapt og enkelt. Og når firmaer vokser og skaper nye arbeidsplasser vil vi hjelpe til med lokaler, slik at de kan fortsette å vokse.

 

Alle disse situasjonene som er vanskelige å planlegge for er hele grunnen til at vi eksisterer. For det vil alltid finnes ting man ikke kan planlegge for. Vi vil være med å bygge et samfunn som klarer opp- og nedganger, og bidra med en løsning på lokaler som er så bærekraftig som mulig.

Sertifiseringer