Midlertidige kontorlokaler

En uventet tilvekst – eller et kommende prosjekt? Rehabilitering av lokalene – eller i påvente av et nybygg? Dine nye kontorlokaler kan settes raskt opp der hvor de behøves.

 

Expandia tilbyr Norges mest moderne moduler som er spesielt tilpasset kontor. Med to ulike kontortyper og i alle tenkelige størrelser og kombinasjoner, dekker vi de fleste behov. Velkommen til å lese mer om hvordan de ser ut og fungerer. Se eksempel fra virkeligheten og hvor enkelt det er å leie av oss.

Bilder

Våre kontormoduler kan nær sagt løse de fleste behov. Se bilder nedenfor fra ulike steder hvor vi har moduler utleid til firmaer og organisasjoner.

 

Planløsninger

Kontormodul K2000 gir en mulighet for en helt åpen planløsning. De kan settes sammen helt etter deres ønske, til nøkkelferdige paviljonger.

Kontormodulene er lyse, luftige og moderne.

 

Kontormodul K10 tilpasses også enkelt deres behov og ønsker. Fasaden er i vedlikeholdsfritt materiale som eliminerer ”brakkestempelet”.

 

Vi prioriterer lavt energiforbruk ved både varme- og kjølebehov. Ved hjelp av kraftfulle integrerte ventilasjonsaggregat, dekker vi behovet, samtidig som det er energivennlig.

Til høyre ser du forslag til planløsning for modulsystem K2000 og K10.

Klikk på bildene for å se planløsningene i større format.

Utstyr & tilvalg

Hva skal til for å få et godt fungerende kontor? Våre moduler er utstyrt med det tilbehøret og de funksjonene som de fleste av våre kunder ønsker.

For eksempel lyddempende vegger mellom kontorene og trinnlyddempende gulvbelegg i korridoren bidrar til trivsel og arbeidsro.

Dokument & tegninger

Her finner du en komplett spesifikasjon for det utstyret som inngår som standard i våre kontormoduler. Her finner du også en enkel teknisk beskrivelse av modulene. Dokumentene kan også lastes ned i PDF-format ved å klikke på ikonet til høyre.

 

Utstyrsliste K 2000 Kontor

 

 

Følgende inngår som standard i K 2000 kontor:

 

Ventilasjonsaggregat med integrert varmepumpe og komfortkjøling

Utvendig solscreen, som reguleres fra innsiden

Veggmontert elstav med 6 stk eluttak samt plass for tele/data i alle kontor

Lysrørsarmaturer i kontor med opplys og T5

Trinnlyddempende belegg på gulv

Glasspartier i korridorvegger

Lydplater i taket

Trappehus er tilrettelagt for eventuelt heis

Korridorbredde på 1,4m

 

Utvendig:

 

Trapp Trident EU2000 med rekkverk

HC rampe 6 m, Trident EU2000 med rekkverk

Utelampe ved hovedinngang

Entretak over inngang

 

 

Tilvalg som kan legges på montering eller leien:

 

Tele/data

Patcheskap

Projektor

Brannalarm

Kjøkken

Møbler

Gardiner

 

Utstyrsliste K10 Kontor

 

 

Følgende inngår som standard i K10 kontor:

 

Innvendig:

 

Ventilasjonsaggregat med komfortkjøling

Utvendig solscreen som reguleres fra innsiden

Veggmontert elstav med 6 stk eluttak samt plass for tele/data i alle kontor

Lysrørsarmaturer med opplys

Trinnlyddempende belegg i korridor

Glasspartier i korridorvegger

 

Utvendig:

 

Trident EU2000 trapp med rekkverk

HC rampe 6 m, Trident EU2000 med rekkverk

Utelampe ved hovedinngang

 

 

Følgende tilvalg kan bestilles, med tillegg i leien eller på montasjekostnaden:

 

Tele/data

Patcheskap

Projektor

Brannalarm

Kjøkken

Møbler

Gardiner

TEKNISK BESKRIVELSE K2000

MODULMÅL

Modulyttermål BxLxH
2,9 x 9,6 x 3,3 m

BUNNBJELKELAG

Golvbelegg i kontor/korridor
Tarkett Acczent Akustik.
Vinylbelegg med opphøyet sokkel på.
toaletter. Sponplate, tverrgående
bjelker, mineralull, spånskiva.

TAKBJELKELAG 3°

Takduk, hellimt protan G-duk
Sponplate, takkiler, steinull med papp.
Limtre mellom bjelker, steinull.
Aldersbestandig plastfolie, glespanel.
Lydplater i felt i kontor.

VINDUSYTTERVEGG

"Wafertex" med trepanelpregning.
Lekt for luftspalte, trefiberplate.
Stående reisverk, mineralull.
Åldersbestandig byggfolie.
Ferdigbehandlet gipsplate med hatteprofil.

GAVELYTTERVEGG

"Wafertex" med trepanelpregning.
Lekt for luftspalte, reisverk og
isolering. Trefiberplate, stående
reisverk, mineralull. Ferdig-
behandlet gipsplate med hatteprofil.

 

SYSTEMINNERVEGGER
(grønnmarkerte)

Fäerdigbehandlet gipsplate med hatteprofil.
Stående reisverk, mineralull.
Ferdigbehandlet gipsplate med hatteprofil.

DØRER & VINDUER

Ytterdør i aluminium.Vinduer faste eller
åpningsbare innadgående med
dreiekippbeslag.
Innerdører
Innerdører til HC respektive 7x21 til
liten WC.

TAKRENNER

Takdrenering med felles henge-
renne og synlig nedløp på fasaden.

INNVENDIGE OVERFLATER

Veggflater med hvitmlt glassfibertapet.
Hvitmalte takplater.
Gulvbelegg Tarkett Acczent Akustik 3.
Vinylbelegg i våtrom.

MILJØ

1 VENTILASJON

Ventilasjonsaggregat i servicemodul
med separat til/fraluft til hvert
kontor. Innebygd komfortkjøling resp
varmepumpe. Aggregatet har
innebygde filter for til- og fraluft og varmegjenvinner.

 

2 OPPVARMING

Oppvarming skjer med luftvarmepumpe
i kombinasjon med jordede
varmeovner.

3 SOLSKJERMING

Samtlige rom er utstyrt med
utvendig solskjerming ( screen ).

4 BELYSNING

Takbelysning i kontor med
flyttbare armaturer. Innfelt
armatur i korridor. Veggarmatur på wc.

EL-INSTALLASJON

El tilkobles i servicemoduler.
Hvert kontor er utstyrt med
uttaksstav med plass for data/tele.
Forberedt med kanaler for svakstrøm.

GRUNNLEGGING/
SOKKELINNKLEDNING

Grunnlegging utføres iht objekts-
spesifikk tegning. Grunnen kles med
glespanel.

TEKNISK BESKRIVELSE K10

MODULMÅL

Modulyttermål BxLxH
2,5 x 10,5 x 3,4 m
Innvendig takhøyde 2,7 m

BUNNBJELKELAG

Vinylbelegg med trinnlyds-
belegg i korridor. Gulvsponplate.
Tverrgående bjelker, mineralull.
Forsterkning, klemlekte

TAKBJELKELAG

Armert PVC-duk, hellimt.
Plywood, luftspalte 50-100 mm.
Vindbeskyttelse, tverrgående bjelker.
Mineralull, ståltrådnett.
Plastfolie, sponpalte alt. gips.

VINDUSYTTERVEGG

Fasadeplate i kombinasjon med
fasadeplatekassetter i fasadeparti.
Glespanel, avstivningsplate.
Stående reisverk, mineralull.
Plastfolie, sponplate alt. gips.

MODULSKILLENDE VEGG
( fast )

Sponplate, stående reisverk.
Mineralull, byggeboard.

 

 

 

 

 

ROMSKILLENDE VEGG
(eftermonterade)

Ferdigbehandlet gipsplate med
glassfibertapet. Stående                                                                                   stålkonstruksjon, mineralull.
Ferdigbehandlet gipsplate med
glassfibertapet.

ØVRIGE INNERVEGGER

Sponplate, stående reisverk.
Mineralull, sponplate.

DØRER & VINDUER

Ytterdør av aluminium med 2-energi-
glassruter, lakkerte innerdører.
Vinduer i fasaden: en fast rute og
en åpningsbar innadgående.

TAKDRENERING

Hver modul har egne, innebygde
vertikale og horisontale takrenner
skjult bak platekassettfasaden.

INNVENDIGE OVERFLATER

Veggflater med hvitmalt glass-
fibertapet. Fabrikkbehandlede
takplater. Innerdører, karmer,
vinduer samt listverk er hvitmalt.
Gulvbelegg med marmorert mønster,
i våtrom med opphøyet sokkel.

 

 

MILJØ

1 VENTILASJON

Ventilasjon via enhetsaggregat med
til- og fraluftskanaler. Dimensjoneres
luftmengde for hver oppstilling.
Ved behov kompletteres møterom
med ekstra aggregat.

2 OPPVARMING

Oppvarming skjer med jordede
varmeovner som reguleres via
elektronisk termostat.

3 SOLSKJERMING

Samtlige rom er utstyrt med ut-
vendig solskjerming ( screen )

4 BELYSNING

Allmenbelysning dimensjonert for
500 lux med begrenset opplys.
I WC/BK er det lyspærearmatur.

EL-INSTALLASJON

Eltilførselen til modulene skjer med
strømskinne. Separate under-
sentraler for elforsyning til uttak,
elvarme i rommet samt korridorbelysning.
med ekstra aggregat.

GRUNNLEGGING/
SOKKELINNKLEDNING

Grunnlegging utføres iht objekts-
spesifikk tegning. Grunnen kles
med glespanel.