Bygge i tre - her er 9 fordeler

Marte Smith

Expandias moduler bygges av tre fra svenske skoger. Visste du at tre er brannsikkert – og at det er sunt å omgi seg med tre? Her er ni fordeler med å bygge med tre.


Miljømessige fordeler med tre

Siden Expandia ble til på slutten av 80-tallet har de samarbeidet med tre industri bedriften Moelven. Natuskjønt plassert ved Gôta Kanal – ligger Moelvens limtrefabrikk, som er over 100 år gammel og den eldste i verden. Over 800 nye Expandia-moduler ble produsert her i fjor.

– Vi har nå en modulflåte på rundt 22 000 moduler. Våre moduler består primært av tre – en råvare som har flere miljøfordeler, sier Johan Larsson, produktingeniør i Expandia.

Her lister han opp de viktigste:

1: Minste klimaavtrykk

– Å bygge konstruksjon av tre gir et betydelig lavere klimaavtrykk enn om man bruker alternativene stål eller betong som bæremateriale. Å produsere stål eller betong krever også mye mer energi, hovedsakelig fordi materialet må varmes opp til høye temperaturer som 1400-1600 grader.

Ifølge organisasjonen ”Svenskt trä” kan fornybare trerammer bidra til å redusere klimabelastningen i byggefasen med 45 % sammenlignet med tradisjonell konstruksjon i stål og betong*. – Legger man til at produksjon av moduler betyr betydelig færre og kortere transporter, kortere byggetid og minimalt med byggeavfall, får man et enda lavere klimaavtrykk for hele byggeprosjektet, sier Therese Anshammar, prosjektleder og markedsansvarlig i Moelven.

2: Från planta till produkt i Sverige

En annen miljøfordel er at råstoffet tre kan slå rot, vokse, høstes, bearbeides og sendes til kunden – alt innenfor et begrenset geografisk område. – Det er uvanlig for et byggemateriale, det trengs ofte komponenter fra forskjellige land. Men med tre kan alt fra planting til produksjon skje lokalt i Sverige, sier Larsson.

Et aktuelt eksempel er den nye kirurgiske klinikken ved Sentralsykehuset i Karlstad. Her har virksomheten flyttet inn i Expandias modulløsning, som rommer tre omsorgsavdelinger. Modulene ble produsert i Moelvens fabrikk av trevirke fra svensk skog, og ble fraktet bare rundt 12 kilometer fra fabrikken til sykehuset.

Annette Andersson, direktør i Regionfastigheter, sier:

– Vi har vernet bærekraft fra anskaffelse til ferdig bygg: Et trebygg produsert av en regional aktør med trevirke i stor grad fra nærliggende skog. Og når vi ikke lenger trenger bygget, vil modulene bli gjenbrukt til andre bygg. Det føles ansvarlig og godt.

 

3: Bevarar skogene

Som en tredje miljøfordel trekker Johan Larsson frem at treindustrien bidrar til å bevare skogene ved å bruke materialet og forynge skogen. Takket være trelastindustrien får skogene en økonomisk verdi. Skogene vedlikeholdes for å holde dem friske og kan fortsette å være skogsmark.
– Et ungt tre har større kapasitet til å absorbere karbondioksid og frigjøre oksygen enn et eldre tre. Ved å kontinuerlig forynge deler av skogen får vi trær i god stand som kan ta opp mye karbondioksid i dag og i fremtiden.

4: Holder lenge og kan resirkuleres

Tre er et sterkt og robust organisk materiale. En trebygning kan stå i flere hundre år og treet kan da gjenvinnes. – Treavfall kan flises og brukes for eksempel i møbler. For betong er endestasjonen alltid et deponi, fordi du ikke kan garantere styrken dersom betongen resirkuleres. Stål krever veldig mye energi for å resirkulere.

Johan Larsson ser den viktigeste miljøgevinsten med Expandias tremoduler i det sirkulære. – Når en modul har gjort sin nytte hos en kunde, blir den renovert og tilpasset neste kunde. I stedet for å bygge en ny midlertidig barnehage, kan du bygge en barnehage av moduler som allerede er tatt i bruk og som senere kan leve videre. Dermed kan du, og muligens flere andre kunder, dele på utslippene som en gang var nødvendig for å produsere modulene, over en 30-års periode.

I tillegg til de miljømessige fordelene, er det andre fordeler med tre:

 

5: Brannsikkert

Som alle vet, brenner tre. Men kravene til brannsikkerhet er like høye for trebygg som for andre bygg. – I motsetning til hva mange tror, har grove treprodukter lang branntid, så tre kan være positivt fra et brannperspektiv også. Dersom en stålkonstruksjon tar fyr og utsettes for høy varme, mister den raskt sin bæreevne. Ved brann i tre forkuller det ytterste laget først og blir en naturlig brannbeskyttelse for treverket innenfor. Den forkullede overflaten senker brannhastigheten og gjør trekonstruksjonen ”seig” ved brann. Den gir ikke etter uten forvarsel, bæreevnen synker gradvis når treverket har brent i lengere tid, forklarer Johan Larsson

6: Raskt, enkelt og kostnadseffektivt

Å bygge et hus av trekonstruksjon er vanligvis raskere enn et hus laget av stein eller betong. Tre veier mindre, noe som letter produksjonen, fra fundamentering til montering. Mange prosjekter med tre som rammemateriale vil derfor være rimeligere.

 

7: Gir behaglig akustikk

Tre kan absorbere lyd, noe som gir mindre etterklang enn i for eksempel et steinhus. Derfor kan akustikken bli mykere og mer behagelig av tre.

8: Vakkert og varmende

Mange opplever trevirke som vakkert og beroligende. Kanskje fordi tre gjør miljøet mer naturlig, ressonnerer Anders Q Nyrud, norsk professor i miljøvitenskap og naturforvaltning. ”Tremønstre er så komplekse at vi kan bruke tid på å studere dem, men ikke så voldsomme at vi blir slitne av dem. De gir oss muligheten til å koble fra smerte eller glemme at vi er stresset. Dessuten oppfatter vi ofte fargene på treoverflatene som varme og positive”, sier Nyrud.

Tre varmer også. Den isolerer godt takket være den luftige strukturen som ikke sprer varmen like lett som andre materialer. En japansk studie** viste at folk foretrakk å sitte på treoverflater enn på plast-, metall-, eller sementoverflater utendørs. Dette gjaldt i all slags vær, men spesielt når det var kaldere.

 

9: Sunt

Tre er et levende, naturlig materiale som puster og kan påvirke innemiljøet. Studier har vist at når vi omgir oss med tre, kan vi føle velvære, bli mer fokuserte og kreative, og føle mindre stress og smerte. Tre kan også bidra til å regulere luftfuktighet og temperatur innendørs – for eksempel når vi lager mat eller dusjer, og når inneklimaet varierer med årstider og vær.

Les mer hos Moelven om hvordan tre kan få oss til å føle oss bedre