Trenger dere midlertidige lokaler for skole eller barnehage?

Expandia

Noen ganger behøves det mer plass ganske raskt. Slik var det for Hokksund barneskole i Øvre Eiker da de stod overfor en kapasitetsutfordring ved inngangen til et nytt skoleår. Løsningen ble et midlertidig modulbygg over 3 etasjer.

Skreddersydd bygg – fortsatt plass til utelek i friminuttene

Hokksund barneskole opplevde økende elevtall, og i påvente av skoleutbygging hadde de behov for ekstra plass. De manglet klasserom og hadde et ønske om større plass til skolefritidsordningen, men ville helst ikke ta av skolegårdens lekeareal. Løsningen ble et midlertidig modulbygg over 3 etasjer – ferdig montert på bare 4 uker!

Det midlertidige skolebygget huser 7 klasser, samt SFO i svært moderne lokaler med stort lysinnslipp fra vinduer som går fra gulv til tak. I Hokksund barneskole sitt tilfelle var det sentralt å bevare så mye som mulig av dagens lekeareale. En skreddersydd løsning med 3 etasjer ble derfor bestemt tidlig i prosessen.

– Bygget og prosessen var godt planlagt fra Expandia sin side. Nøkkelen har vært god kommunikasjon og at vi hadde én person å forholde oss til. Både elever og pedagoger opplever modulbygget som gode klasserom. Ikke minst SFO er fornøyd, forteller Edel Karin Wøien, Rektor ved Hokksund barneskole.

Hokksund barneskole i Øvre Eiker. Skolemodulene gir moderne klasserom med blant annet store vinduer for godt lysinnslipp og fantastisk ventilasjon. Alt for å oppnå best mulig læringsmiljø.

Mangel på vedlikehold av permanente skolebygg

Norske skoler har et stort etterslep på vedlikehold. Foreldreutvalget og Barneombudet har gått sammen for å be kommunene ordne opp i skoler som for eksempel har falleferdige bygg, dårlig inneklima eller mugg i veggene.

Ifølge tilstandsrapport Multiconsult har laget på skolebygg, og deres kartlegging av data for ca. 9,3 millioner kvm skolebygg (ca 6000 skoler) i perioden 2007-2022 , har omtrent 3,5 millioner kvm skolebygg store oppgraderingsbehov på kort sikt (innen 5 år) og mellomlang sikt (innen 10 år).

Mens eksisterende skoler vedlikeholdes, eller i påvente av ny skoleutbygging, er midlertidige modulbygg tilpasset skole en god løsning som mange kommuner benytter.

Modulbygg tilpasset skoler

Expandia har egne moduler som er spesialtilpasset til bruk for skoler. Størrelse og innhold tilpasses behovet som den enkelte kommune har ved den aktuelle skolen.

– Noen trenger skolekjøkken til mat og helse-timer, andre trenger lokaler til SFO. Noen trenger kanskje bare ett eller to klasserom. Våre skolemoduler kan tilpasses til mange ulike behov, og de er selvsagt alltid i henhold til de gjeldende krav og retningslinjer fra myndighetene. Man kan ikke ta noen snarveier når det gjelder byggemelding og krav selv om det er snakk om midlertidige bygg, forteller salgssjef hos Expandia, Fredrik Björling.

Konseptet med våre moduler er sirkulært. Når de er ferdige ett sted, transporteres de tilbake til lageret hvor de pusses opp og klargjøres for å settes ut til neste sted.

– Ettersom vi har moduler som allerede er spesialtilpasset til skoler, er det en rask og enkel byggeprosess med å få disse på plass. Da kommer de ferdig med whiteboard, toaletter og annet som det er behov for, avslutter Fredrik.

Fredrik Björling

Fredrik Björling, salgssjef hos Expandia Norge.