Om Expandia

Expandia er den største leverandøren av midlertidige lokaler på det nordiske markedet. Vi leverer nøkkelferdige kontorer, skoler, barnehager og boliger helt tilpasset kundens behov. Vi kan ordne alt fra tegninger, byggetillatelser og grunnarbeider til strøm, VVS og montering. I tillegg tar vi oss av løpende vedlikehold og service – for å sørge for fornøyde, glade og trygge kunder.

FORRETNINGSIDÉ OG VISJON

Vår forretningsidé

Å kunne tilby kunder leie av virksomhetstilpassede lokaler for kontor, skole, barnehage og boliger ved tidsbegrenset behov.

Vår visjon

Expandia skal, som ekspert i bransjen, skape økt samfunnsnytte gjennom midlertidige funksjonelle lokalløsninger med et sirkulært og bærekraftig perspektiv. Dette gjør oss til Nordens mest ettertraktede leverandør og arbeidsgiver.

fasade S3000 tatt i vinkel

HISTORIKK

Expandia ble grunnlagt i 1987. Vi startet i liten skala og har gjennom årene vokst til å bli en av Nordens største bedrifter innenfor utleie av flyttbare lokaler.

• 1987 Virksomheten starter i Malmö

• 1989 Selskapet Expandia Moduluthyrning AB grunnlegges

• 1993 Bedriften flytter til Helsingborg. Tre personer ansettes

• 2002 Regionkontor Norr etableres i Västerås

• 2004 Eiendom kjøpes i Stidsvig, Klippan kommune, (HK)

• 2007 Regionkontor Väst etableres i Kungsbacka

• 2008 HK flyttes til Västerås. Expandia har vokst til 17 medarbeidere og omsetter for ca. 250 mkr

• 2010 Datterselskap i Norge – Expandia Moduler AS med plassering i Drammen

• 2012 Bedriften bytter navn til Expandia Moduler AB. Utleieparken nærmer seg 10 000 moduler. Vi er nå 28 medarbeidere og omsetter for ca. 400 mill. kr

• 2014 Neste trinn i Norden – datterselskap etableres i Danmark. Utleieparken har økt ytterligere og er nå oppe i 11 000 moduler, som tilsvarer et utleieareal på 310 000 kvm. Omsetningen passerer 0,5 mdkr.

• 2015 Suksesshistorien fortsetter. Expandias utleiepark passerer 12 000 moduler, som tilsvarer et areal på ca. 345 000 kvm. Konsernet sysselsetter nå 45 medarbeidere og har en omsetning på mer enn 600 mkr.

• 2016 Etterspørselen etter bransjens produkter når ekstreme nivåer. Nytt produkt, Expandia S3000, utvikles. Expandias utleiepark nærmer seg 14 500 moduler, omsetningen er på nesten 800 mkr og konsernet har 49 ansatte.

• 2017 Konsernet gjør sin største investering i historien og kjøper nesten 3000 moduler i løpet av året. All time high med tanke på nyutleie, og omsetningen er på nærmere en milliard kroner. Konsernet eier og forvalter nesten 17 000 moduler, som tilsvarer 490 000 kvm, og har 58 ansatte i tre land.

• 2018 Expandia etablerer seg i Finland med et kontor i Helsingfors og ansetter tre medarbeidere der. Vi inngår vår første avtale i Finland. Konsernet omsetter for over 1 mdkr og har ca. 18 500 svenskproduserte moduler, som tilsvarer nærmere 550 000 kvm. Antall ansatte er nå 62. Modulene våre klassifiseres i henhold til Miljöbyggnad Silver.

Expandia modul transporteres på semitrailer i naturskjønne omgivelser

SERTIFISERING

expandialogo

Vårt kvalitets- og miljøarbeid er viktig for oss, og vi arbeider kontinuerlig med å forbedre oss på disse områdene.

For å få uavhengige kontroller av arbeidet vårt arbeider vi med forskjellige sertifiseringer. Vi ser dette som bevis på godt arbeid og kan dermed garantere kundene at det er trygt å leie de midlertidige lokalene våre.

Visste du at alle modulene våre er produsert i Sverige? Vi tror at høy materialkvalitet og en trygg, kontrollert og værbeskyttet produksjon gir mest fornøyde kunder på lang sikt.

Miljöbyggnad er en svensk miljøsertifisering utferdiget av Sweden Green Building Council, som gjennom nøye tredjepartskontroller sikrer at bygget er både sunt og bærekraftig.

Over 1000 bygg i Sverige har Miljöbyggnad-sertifisering, alt fra bolighus til skoler og kontorer. Vi har sertifisert hovedkontoret vårt i Västerås for å bevise hvor godt de svenskproduserte kontormodulene våre kommer ut i forhold til permanente bygg, både med tanke på energiforbruk, innemiljø og bærekraftige materialer.

Sertifiseringen innebærer en grundig kontroll av 15 forskjellige indikatorer, blant annet lyd, ventilasjon, energiforbruk, fuktsikkerhet og termisk klima.

Siden desember 2016 er modulene våre også sertifisert av SINTEF. Denne norske produktsertifiseringen stiller høye krav til blant annet konstruksjon, brannsikkerhet, innendørsklima, energieffektivitet og lydmiljø.

For å bli Sintef-sertifisert må man gå grundig gjennom hvert material som inngår i produktet for å kunne kontrollere med sikkerhet at materialene ikke er skadelige for mennesker i bygget eller miljøet utenfor bygget. Sintef kontrollerer alle tegninger på detaljnivå, slik at bygget er byggeteknisk og konstruksjonsmessig korrekt med gode marginer. Sintef besøker dessuten modulprodusentene våre med jevne mellomrom for å sikre at vi følger de tegningene og materialspesifikasjonene vi har oppgitt.

Vi har valgt å produsere alle modulene våre i Sverige, siden det er den eneste måten vi kan ha fullstendig kontroll over produksjonen på, og dermed kan vite med sikkerhet at modulene lever opp til de kvalitetskravene vi står for. Miljøet vinner også på kort transport og bevisste materialvalg, og i samråd med produsentene kan vi utvikle produktene på en bærekraftig måte.

expandias certifieringar

SOSIALT ANSVAR

Vi synes det er viktig at vi engasjerer oss som bedrift.

Derfor har vi valgt å støtte organisasjoner og foreninger som arbeider med og for mennesker på en eller annen måte. Det er ekstra viktig å støtte fremtiden vår, og derfor gir vi også bidrag til organisasjoner og foreninger for barn og ungdom. Det kan være idrettsklubber, vennehjelp eller annen sosial virksomhet.

Expandia støtter flere idrettslag og i stedet for julegaver til kunder og leverandører gir vi penger til en organisasjon. Hvilken varierer fra år til år. Kom gjerne med et godt forslag.

To smilende barn lener seg inntil modulbygg