• Mer plass - raskt, enkelt og sikkert

  Expandia er en av Nordens største leverandører av midlertidige lokaler. Vi tilbyr nøkkelferdige kontorer, skoler, barnehager og boliger skreddersydd etter dine behov.
  Vi sørger for alt fra tegninger, byggetillatelser og grunnarbeid til strøm, VVS og montering. I tillegg utfører vi kontinuerlig vedlikehold og service – alt for at våre kunder skal føle seg fornøyde, glade og trygge.

En firkantet idé som er helt sirkulær

Hele Expandia kjennetegnes av en sirkulær forretningsmodell, der vårt gjennomtenkte modulsystem er grunnlaget for vår virksomhet. Vi kombinerer og gjenbruker modulene våre i flere sykluser.
Ingenting skapes på unødig, alt skapes for å bli gjenbrukt. Vår filosofi har i over 30 år hjulpet våre kunder og gjort oss til en av Nordens største utleiere av midlertidige lokaler.

Historikk

Expandia ble grunnlagt i 1987. Vi startet i liten skala og har gjennom årene vokst til å bli en av Nordens største bedrifter innenfor utleie av flyttbare lokaler.

• 1987 Virksomheten starter i Malmö

• 1989 Selskapet Expandia Moduluthyrning AB grunnlegges

• 1993 Bedriften flytter til Helsingborg. Tre personer ansettes

• 2002 Regionkontor Norr etableres i Västerås

• 2004 Eiendom kjøpes i Stidsvig, Klippan kommune, (HK)

• 2007 Regionkontor Väst etableres i Kungsbacka

• 2008 HK flyttes til Västerås. Expandia har vokst til 17 medarbeidere og omsetter for ca. 250 mkr

• 2010 Datterselskap i Norge – Expandia Moduler AS med plassering i Drammen

• 2012 Bedriften bytter navn til Expandia Moduler AB. Utleieparken nærmer seg 10 000 moduler. Vi er nå 28 medarbeidere og omsetter for ca. 400 mill. kr

• 2014 Neste trinn i Norden – datterselskap etableres i Danmark. Utleieparken har økt ytterligere og er nå oppe i 11 000 moduler, som tilsvarer et utleieareal på 310 000 kvm. Omsetningen passerer 0,5 mdkr.

• 2015 Suksesshistorien fortsetter. Expandias utleiepark passerer 12 000 moduler, som tilsvarer et areal på ca. 345 000 kvm. Konsernet sysselsetter nå 45 medarbeidere og har en omsetning på mer enn 600 mkr.

• 2016 Etterspørselen etter bransjens produkter når ekstreme nivåer. Nytt produkt, Expandia S3000, utvikles. Expandias utleiepark nærmer seg 14 500 moduler, omsetningen er på nesten 800 mkr og konsernet har 49 ansatte.

• 2017 Konsernet gjør sin største investering i historien og kjøper nesten 3000 moduler i løpet av året. All time high med tanke på nyutleie, og omsetningen er på nærmere en milliard kroner. Konsernet eier og forvalter nesten 17 000 moduler, som tilsvarer 490 000 kvm, og har 58 ansatte i tre land.

• 2018 Expandia etablerer seg i Finland med et kontor i Helsingfors og ansetter tre medarbeidere der. Vi inngår vår første avtale i Finland. Konsernet omsetter for over 1 mdkr og har ca. 18 500 svenskproduserte moduler, som tilsvarer nærmere 550 000 kvm. Antall ansatte er nå 62. Modulene våre klassifiseres i henhold til Miljöbyggnad Silver.

Bærekraft

Vårt bærekraftsarbeid er viktig for oss, og vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss på dette området.

For å få uavhengige vurderinger av vårt arbeid jobber vi med ulike typer sertifiseringer. Vi ser det som et bevis på godt arbeid, som gjør at vi kan garantere trygg utleie av våre midlertidige lokaler.

Visste du at alle modulene våre er laget i Sverige? Vi mener at en trygg og kontrollert produksjon, værbeskyttet bygging og høy materialkvalitet gir de mest fornøyde kundene på lang sikt.

Sertifisering

  Miljöbyggnad er en svensk miljøsertifisering utferdiget av Sweden Green Building Council, som gjennom nøye tredjepartskontroller sikrer at bygget er både sunt og bærekraftig.

  Over 1000 bygg i Sverige har Miljöbyggnad-sertifisering, alt fra bolighus til skoler og kontorer. Vi har sertifisert hovedkontoret vårt i Västerås for å bevise hvor godt de svenskproduserte kontormodulene våre kommer ut i forhold til permanente bygg, både med tanke på energiforbruk, innemiljø og bærekraftige materialer.

  Sertifiseringen innebærer en grundig kontroll av 15 forskjellige indikatorer, blant annet lyd, ventilasjon, energiforbruk, fuktsikkerhet og termisk klima.

  Siden desember 2016 er modulene våre også sertifisert av SINTEF. Denne norske produktsertifiseringen stiller høye krav til blant annet konstruksjon, brannsikkerhet, innendørsklima, energieffektivitet og lydmiljø.

  For å bli Sintef-sertifisert må man gå grundig gjennom hvert material som inngår i produktet for å kunne kontrollere med sikkerhet at materialene ikke er skadelige for mennesker i bygget eller miljøet utenfor bygget. Sintef kontrollerer alle tegninger på detaljnivå, slik at bygget er byggeteknisk og konstruksjonsmessig korrekt med gode marginer. Sintef besøker dessuten modulprodusentene våre med jevne mellomrom for å sikre at vi følger de tegningene og materialspesifikasjonene vi har oppgitt.

  Vi har valgt å produsere alle modulene våre i Sverige, siden det er den eneste måten vi kan ha fullstendig kontroll over produksjonen på, og dermed kan vite med sikkerhet at modulene lever opp til de kvalitetskravene vi står for. Miljøet vinner også på kort transport og bevisste materialvalg, og i samråd med produsentene kan vi utvikle produktene på en bærekraftig måte.

  I tillegg har vårt morselskap, Expandia Moduler AB, følgende sertifiseringer:
  ISO 9001 for kvalitetsstyring – sikrer at Expandia jobber for effektive rutiner og prosesser i virksomheten.
  ISO 14001 for miljøstyring – sikrer at Expandia jobber systematisk for å redusere miljøavtrykket.
  ISO 45001 for arbeidsmiljø – sikrer at Expandia tar ansvar for sine medarbeideres helse og sikkerhet på arbeidsplassen.
  ISO-sertifisert via Intertek, et selskap med mange års erfaring og omfattende kompetanse på området.

Sosialt ansvar

Vi synes det er viktig at vi engasjerer oss som bedrift.

Derfor har vi valgt å støtte organisasjoner og foreninger som arbeider med og for mennesker på en eller annen måte. Det er ekstra viktig å støtte fremtiden vår, og derfor gir vi også bidrag til organisasjoner og foreninger for barn og ungdom. Det kan være idrettsklubber, vennehjelp eller annen sosial virksomhet.

Expandia støtter flere idrettslag og i stedet for julegaver til kunder og leverandører gir vi penger til en organisasjon. Hvilken varierer fra år til år. Kom gjerne med et godt forslag.

 

Lese Expandia Moduler AS uttalelse i henhold til Åpenhetsloven her.