Wilds Minne skole

Wilds Minne skole

  • Kunde: Kristiansand Kommune
  • Oppvarmning: El
  • Bruttoareal: 3369
  • Modultype: S2000
  • Kontraktsperioden: 24
  • Innflyttingsår: 2022
Wilds Minne hadde allerede sprengt kapasitet i 2019, og med den store boligutbyggingen som foregår på Lund er det forventet enda flere elever i årene fremover. Etter planen skal skolen kunne ta imot 70% flere elever når den nye skolen står ferdig. Den eksisterende skolen måtte rives og bygges opp på nytt for å kunne utnytte tomtearealet maksimalt. I nybygg entreprisen er det store miljøambisjoner med fokus på gjenbruk og miljøgevinst, og da passer det også godt å benytte en sirkulær leverandør med fokus på gjenbruk på den midlertidige skolen. Expandia førte opp 121 moduler plassert rett utenfor stadion på Lund imens skolen bygges.

Bilder

Plantegning