Oppholdsrom, 37 kvm

Inspirationsbilder

Oppholdsrom, 37 kvm

  • Plassering: Inspirationsbilder
Oppholdsrom på 37 kvm i korridor med eget minikjøkken og handikaptilpasset bad. Perfekt til for eksempel pleie- og omsorgsboliger, demensboliger eller asylboliger.

Bilder

äldreboende i moduler
Vård- och omsorgsboende
äldreboende i moduler
RWC_expandia

Plantegning