Manifestsenteret

Røyken

Manifestsenteret

  • Kunde: Manifestsenteret
  • Plassering: Røyken
  • Oppvarmning: El
  • Virksomhet: Rus og Psykiatri
  • Bruttoareal: 945
  • Modultype: K2000
  • Antall moduler: 34
  • Kontraktsperioden: -
  • Innflyttingsår: 2018
Manifestsenteret fikk i 2018 innvilget flere nye plasser til rus og psykiatri (ROP) pasienter. ROP pasienter med alvorlige ruslidelser har ofte samtidig psykisk sykdom, og pasienter med psykisk sykdom har mye hyppigere ruslidelse enn gjennomsnittet i befolkningen. Denne pasientgruppen mangler tilbud, og blir ofte avvist i psykiatrien, derfor er det fantastisk at Manifestsenteret klarte å få innvilget hele 17 nye plasser til ROP pasienter. Ny avdeling måtte hurtig på plass på Manifestsenteret, og valget fallt på moduler fra Expandia. Her danner 34 moduler 17 stk pasientrom, store fellesområder og separat personaldel.

Bilder

Plantegning