Aronsløkka barneskole

Drammen

Aronsløkka barneskole

  • Kunde: Drammen Eiendom KF
  • Plassering: Drammen
  • Oppvarmning: El
  • Bruttoareal: 460
  • Modultype: S2000
  • Antall moduler: 16
  • Kontraktsperioden: 24/48 mnd
  • Innflyttingsår: 2014
Aronsløkka skole måtte utvides for å møte økende elevtall allerede fra skolestart 2014. Det var behov for å etablere en ny base for 3. trinn (3 klasser) og SFO- base med kjøkken. Løsningen skulle etableres på tomten til den allerede eksisterende skolen, inn mot skolegården. I forespørselen fra kunden var det ønskelig at lokalene skulle stå i 2 år, men med opsjon på ytterligere 2 år. Expandia moduler leverte, i 2014, 16 stk spesialtilpassede skolemoduler til Aronsløkka skole.

Bilder

Plantegning