Category: Bærekraftighet

Arbeidet mot en mer bærekraftig fremtid fortsetter!

Ingen kjede er sterkere enn det svakeste leddet når det gjelder den grønne omstilling. Derfor jobber vi kontinuerlig med å redusere miljøbelastningen i alle deler av verdikjeden. Og vårt miljøarbeid dokumenteres årlig i vår miljørapport. Denne kan våre kunder også anvende i deres eget arbeid med å skape bærekraftige løsninger.

Les mer