Fullt i herberget?

Noen ganger kan man ikke forutsi hvor hurtig vekst man bør forvente.
Enten det er fullt på herberget, eller på skolen/barnehagen.
Expandia kan hjelpe til med midlertidige lokaler til akutte behov.

FRA IDÉ TIL INNVIELSE PÅ BARE NOEN UKER

Midlertidige lokaler skal være bekymringsløse lokaler som verken fører med seg ekstra arbeid eller ubehagelige kostnader for kundene. Vi tilbyr et trygt og enkelt leiekonsept med fast månedskostnad og kundeservice som løser eventuelle problemer. Service og forsikring er selvfølgelig inkludert i leien.

Vi starter prosessen med en kostnadsfri behovsanalyse, der vi ser på hvilken type lokale dere trenger og forutsetningene for deres prosjekt. Vi samarbeider og har langsiktige relasjoner med kundene gjennom hele leieperioden. At dere trives i lokalene våre, er viktig for oss.

1. . Vi starter med å se på deres behov. Hvor mange moduler, og til hva? Omtrent hvor lenge? Noen spesielle krav?

2. Deretter kommer vi med et konkret kostnadsforslag. Vi legger til og endrer etter behov.

3. Hvis tilbudet godtas, setter vi i gang med en nøyaktig prosjektplanlegging. Alle faser godkjennes av kunden.

4. Vi setter opp modulene og gjør dem klar til innflytting. Alt dere behøver å tenke på, er å flytte inn.

5. Vi tar oss av periodisk vedlikehold, service og forsikring – alt dere behøver å gjøre, er om nødvendig melde fra om feil.

6. Når dere ikke behøver lokalene lenger, flytter dere ut. Vi avvikler modulene og gjenbruker dem et annet sted.

Kontakt oss

HVORFOR LEIE I STEDET FOR Å BYGGE NYTT?

Behov for lokaler kan oppstå plutselig, både i skoleverdenen og i næringslivet. Demografiske forandringer eller uventet vekst kan skape behov for en midlertidig løsning, på kort eller mellomlang sikt. En stor byggeinvestering kan vise seg å være ulønnsom eller for usikker. I slike situasjoner kan leie av midlertidige lokaler være det pusterommet som trengs for å ta en veloverveid beslutning.

I de fleste tilfeller løser vi heller ikke et totalbehov, men en midlertidig topp. Vi leverer noen ganger en hel skole, men stort sett bare ekstra klasserom og arealer. Selv om modulene våre holder tilstrekkelig høy standard til å fungere som permanente løsninger, er dette aldri hovedformålet og ikke noe vi anbefaler.

En annen grunn til å leie, er de mange mulighetene. Å bygge nytt er ikke en løsning for alle. Det kan finnes ledige lokaler tilgjengelig – men kanskje ikke med den plasseringen eller med de funksjonene man ønsker. Siden modulene våre er både flyttbare og virksomhetstilpasset, kan vi oppfylle de fleste ønsker.

SPØRSMÅL OG SVAR

  • Hvorfor leier dere ut lokaler i stedet for å selge?
   Når vi som utleier tar ansvar for de midlertidige lokalene, kan vi sørge for å gi kundene en god helhetsopplevelse. Selv om det kan se enkelt ut å sette opp midlertidige lokaler, krever det mye ekspertise.
  • Hvor mange etasjer kan modulene monteres i?
   Vi har forskjellige modultyper som kan settes opp i 2 eller 3 etasjer som standard. Snakk med oss om deres spesifikke forutsetninger, så finner vi den beste og mest kostnadseffektive løsningen for dere.
  • Hva slags standardmoduler har dere?
   Vi har ferdige modulsystemer for skole, barnehage, kontor og boliger som kan monteres i 2 eller 3 etasjer. Dermed er det raskt og enkelt å gjøre de nye lokalene innflyttingsklare. Ingenting må bygges på stedet, modulene leveres ferdige og monteres sammen på et par uker.
  • Kan jeg utforme modulen slik jeg vil?
   Vi har virksomhetstilpassede lokaler for barnehage, skole, kontor og boliger. Det betyr at vi har forskjellige standardløsninger innenfor hvert segment som kan kombineres i mange forskjellige kombinasjoner ut fra deres ønsker. Det er dessuten mulig å spesialtilpasse disse grunnmodulene ytterligere for å få akkurat den løsningen du ønsker. Det beste er å kontakte oss hvis du har spesifikke spørsmål om planløsninger.
  • Hvordan ser de flyttbare lokalene ut?
   Naviger rundt i de virtuelle visningsmodulene våre her, så får du en god følelse av hvordan de ser ut. Eller kontakt oss for å avtale et besøk i en paviljong!
  • Er det mulig å flytte toalettet til et annet sted?
   Modulene er ferdigbygd. Det er som oftest mulig å flytte et toalett, men det vil bety ekstra kostnader.
  • Hva slags gulv er det i modulene?
   Expandias barnehagemoduler har alltid gulvvarme som standard for at barna skal kunne trives og leke på gulvet hele året. I undervisningsrom/allrom og lekerom/grupperom er overflatematerialet linoleum. I gang og på toaletter er det våtromsbelegg, og det samme i noen av grupperommene.
  • Er det mulig å velge fasadefarge?
   Selvfølgelig. Alle modulene våre kommer i en lysegrå standardfarge, men det er mulig å male om i den fargen du ønsker (eneste unntak er S3000, som har en grå komposittplate som ikke skal males). Expandia kan hjelpe til med maling, hvis det er ønskelig. Men husk at modulene må tilbakestilles til standardfarge når leieperioden er slutt. Årsaken til dette er at de raskt skal kunne kombineres med andre Expandia-moduler når det skal bygges nye lokaler et annet sted.
  • Er det mulig å varme opp modulene med solenergi?
   Ja, vi kan plassere solpaneler på modultakene. Det er en veldig klimasmart og kostnadseffektiv løsning.Last ned filen med informasjon om solpanelene  for å lese mer om dette.
  • Hvordan varmes modulene opp?
   Det velger kundene selv. Vi leverer flere forskjellige løsninger og kan komme med anbefalinger ut fra forutsetningene. Nå er det til og med mulig å sette solpaneler på modultakene for å produsere egen strøm. Effektivt, bærekraftig og grønt.
  • Hva slags underlag kreves for å kunne sette opp moduler?
   Jevnt, komprimert underlag med drenering bort fra det kommende modulbygget. Fremlegging av vann, avløp, strøm og eventuelt data. Husk også at det må være god atkomstvei til monteringsstedet, hvis ikke må dette anlegges.
  • Hvor stort areal krever paviljongene?
   Byggeareal pluss minst 2,5 m rundt hele bygget. Utvendig mål på en Expandia-modul er 3,0×9,6 m.
  • Kan dere ordne med grunnarbeider for paviljonger?
   Ja, vi har godt samarbeid med flere entreprenører over hele landet.
  • Hva er viktig å tenke på til oppstillingsplassen for modulene?
   Tilgjengelighet for modultransport og kran. Tekniske installasjoner (strøm og avløp) og pakket og jevnt bærende underlag. Kontakt oss gjerne for å avtale et felles besøk på tomten, så går vi gjennom de spesielle forutsetningene sammen.
  • Kan Expandia tilby totalentrepreprise?
   Ja, vi kan hjelpe til med både prosjektering, utforming og plassering av modulbygget samt grunnarbeider. Vi kan også tilby hjelp med byggesøknader, installasjon av alarm/data/telefon og til og med lekeplasser, møblering og mye mer.
  • Hvilken entrepriseform skal jeg bruke til anskaffelsen?
   Moduler kan anskaffes på flere forskjellige måter, og vi kan levere moduler uansett hvilken anskaffelsesform som brukes. For å gjøre det enklere for kundene har vi laget en oversikt som viser de største forskjellene mellom de to forskjellige anskaffelsesformene. Last ned anskaffelsesrådene her

  •