Grunnarbeider

, ,
careofhaus
 • Hva slags underlag kreves for å kunne sette opp moduler?
  Jevnt, komprimert underlag med drenering bort fra det kommende modulbygget. Fremlegging av vann, avløp, strøm og eventuelt data. Husk også at det må være god atkomstvei til monteringsstedet, hvis ikke må dette anlegges.
 • Hvor stort areal krever paviljongene?
  Byggeareal pluss minst 2,5 m rundt hele bygget. Utvendig mål på en Expandia-modul er 3,0x9,6 m.
 • Kan dere ordne med grunnarbeider for paviljonger?
  Ja, vi har godt samarbeid med flere entreprenører over hele landet.
 • Hva er viktig å tenke på til oppstillingsplassen for modulene?
  Tilgjengelighet for modultransport og kran. Tekniske installasjoner (strøm og avløp) og pakket og jevnt bærende underlag. Kontakt oss gjerne for å avtale et felles besøk på tomten, så går vi gjennom de spesielle forutsetningene sammen.