Eldrehjem

Växjö

Eldrehjem

  • Plassering: Växjö
I 2007 oppstod det mangel på sykehjemsplasser for eldre i Växjö kommune, og det ble vedtatt å bygge modulboliger som skulle drives av en privat aktør. Samtidig startet byggingen av permanente eldreboliger ved siden av disse. 96 Expandia-moduler av typen B2000 ble brukt til å bygge 34 leiligheter i to etasjer med store fellesområder og separat personaldel. Modulene ble først leid i fem år, med en forlengelse på ytterligere 3 år før kommunen klarte å løse den lokale mangelen på andre måter og kunne levere tilbake de midlertidige boligmodulene til Expandia.

Bilder

Boligpaviljong med balkong og saltak
Omsorgsboliger gang med blå vegg og et hvitt tre på veggen
Boligmoduler i Vaxjo med loungemøbler og rød temavegg
Boligpaviljong med saltak
Boligpaviljong med balkong og saltak
Boligmodul privat rom med vintage møbler
Eldrebolig paviljong med rød temavegg og interiørdetaljer

Plantegning