Markering av miljøfyrtårn sertifisering 🍾

Marte Smith

Vi er stolte over å kunne dele at vi nå er en Miljøfyrtårn-bedrift! Alle Miljøfyrtårn-bedrifter resertifiseres hvert tredje år, gjennom en uavhengig tredjepartskontroll. En sertifisering er derfor trygt for forbrukeren. Det beviser at virksomheten jobber systematisk med miljø, og gjør alt den kan innenfor sin bransje.

Tidligere i år ble Expandia Miljøfyrtårn Sertifisert som bedrift 9323 i Norge.

Onsdag 27 november ble Expandias Miljøfyrtårn Sertifisering markert. Ordføreren i Nedre Eiker kommune Bent Inge Bye beæret oss med et besøk. Sertifiseringsbevis ble utdelt og Administrerende Direktør Runar Heistad tok stolt imot beviset. Ordfører Bent Inge Bye pratet i sin tale om viktigtheten om å tenke miljø i alle ledd, fra avfallsortering til ikke minst arbeidsmiljø.

«Miljøfyrtårn» er et sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar, og vi er stolte over å kunne være en av disse virksomhetene!

Miljøfyrtårn Sertifisering er helt i tråd med Expandias visjon om å skape økt samfunnsnytte gjennom midleridige funksjonelle lokalløsninger med et sirkulært og bærekraftig perspektiv. Sertifiseringen går også hånd i hånd med Expandias forretningsidé som er å tilby kunder leie av virksomhetstilpassede lokaler for kontor, skole, barnehage og boliger ved tidsbegrenset behov.

 

Expandia Moduler AS er stolte over å være en Miljøfyrtårn bedrift.


Markering av miljøfyrtårn sertifisering 🍾

Tidligere i år ble Expandia Miljøfyrtårn Sertifisert som bedrift 9323 i Norge. Onsdag 27 november ble ...

Les mer

Expandia + Miljøfyrtårn = 🍀

Miljøfyrtårn er et sertifikat for bedrifter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Vi ...

Les mer

Expandia - 30 år i dag!

15 mars 1989 ble Expandia Moduler AB registrert hos Bolagsverket og vi begynte å leie ...

Les mer

Miljø og Teknikk 2019 B01:17

Messen Miljø & Teknikk 2019 arrangeres 5.-7. mars hos Norges Varemesse, Lillestrøm. Messen er trolig ...

Les mer

Din trygghet er viktig for oss

Det nye personvernregelverket, GDPR, innebærer at alle personer i Europa har nye rettigheter, som vi ...

Les mer